Burgers' Zoo Conservation
Burgers' Zoo Conservation

Wij geven diverse stichtingen voor natuurbehoud een financieel steuntje in de rug.

Over Burgers' Zoo Conservation

Burgers’ Zoo Conservation is een stichting die is opgericht door Koninklijke Burgers’ Zoo en als doel heeft om diverse stichtingen voor natuurbehoud een financieel steuntje in de rug te geven. Burgers’ Zoo wil de passie, verwondering en bewondering voor dieren en natuur niet alleen overbrengen op de bezoekers, maar ook op actieve wijze een bijdrage leveren aan natuurbeschermingsprojecten over de hele wereld.

Werkwijze

Burgers’ Zoo ondersteunt stichtingen die succesvol en efficiënt werk leven, maar qua omvang en naamsbekendheid soms moeite hebben om grote financiële sponsoren aan zich te binden. Juist door hun ‘lean and mean’ werkwijze wordt het geld rechtstreeks voor natuurbescherming aangewend.

van de stichtingen die wij een warm hart toedragen:

Stichting Future For Nature

Stichting Future For Nature reikt ieder jaar de Future For Nature Awards en een geldbedrag van 50.000 euro per winnaar uit aan drie jonge, succesvolle natuurbeschermers die door een internationale vakjury zijn gekozen uit honderden aanmeldingen van over de hele wereld. 

HIER LEEST U MEER OVER FUTURE FOR NATURE

Stichting Future For Nature

Stichting ITCF in Belize

Al ruim 30 jaar beschermt Koninklijke Burgers' Zoo samen met het Zwitserse vlinderpark Papiliorama Zoo een groot natuurgebied in het Midden-Amerikaanse Belize, dat onder andere mangroves, koraalriffen en tropisch droogbos omvat en het leefgebied is van zeldzame dierzoorten als jaguars, tapirs en zeekoeien. 

Hier kunt u meer vinden over ITCF in Belize >>

Stichting ITCF in Belize

Stichtingen die wij ook ondersteunen zijn:

Stichting Lucie Burgers
Stichting Lucie Burgers

Stichting Lucie Burgers stimuleert en faciliteert vergelijkend gedragsonderzoek bij dieren. Het doel is om kennis over het natuurlijk gedrag van dieren en over de ecologie te bevorderen. Met deze kennis kunnen de natuurgebieden waar deze diersoorten in leven beter en efficiënter beschermd worden en kunnen bedreigde diersoorten voor de toekomst behouden worden. De stichting ondersteunt daarom vooral onderzoek naar de leefomstandigheden en het gedrag van diersoorten in het wild.

Stichting GlobeGuards
Stichting GlobeGuards

Wij ondersteunen verschillende leden van GlobeGuards. Gelukkig zijn er mensen die zich met hart en ziel inzetten voor de bescherming van dieren of het behoud van natuur. Ze voegen de daad bij het woord, richten stichtingen op en werken hard om voor ‘hun’ diersoort of ‘hun’ natuurgebied echt het verschil te maken. GlobeGuards, als overkoepelende stichting, helpt de krachten te bundelen en biedt een platform om ervaringen uit te wisselen.

Financiële verantwoording

Burgers’ Zoo Conservation is door de fiscus aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat de giften van Burgers’ Zoo Conservation aan derden vrij zijn van schenkingsbelasting. Schenkingen en erfenissen die de stichting eventueel ontvangt, zijn ook vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

Het vermogen van de stichting bestaat uit gelden die op een bankrekening zijn gestald. Het vermogen wordt besteed aan:

  • de ondersteuning van projecten
  • vergoeding voor secretariaatskosten
  • publicaties over de stichting Burgers’ Zoo Conservation en haar doelstellingen

Jaarlijks wordt door een accountant de jaarrekening opgesteld en goedgekeurd.

Financiële verantwoording